12.12.2009  YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM 
YAHYA ARIKAN 
malicozum@ismmmo.org.tr

İşçiye mesleki eğitim aldırmak zorunlu

Her ay onlarca işçinin öldüğü, resmi verilere göre de yüzlerce çalışanın yaralandığı iş kazaları çalışma yaşamının en iç karartıcı olaylarındandır. Bu nedenle yasalar, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmalarını öngörmüştür. İşçi lehine olan bu düzenlemelerin uygulamada da yaşam bulmasının yolu, tarafların bu konuyu bilmelerinden geçiyor.

Yasalara göre 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde gösterilmektedir. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, 31 Mayıs 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, söz konusu tebliğde sayılan belgelerden birisine sahip olmaları zorunlu tutulmuştur.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı kanuna göre bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

16 yaşını doldurmamış genç işçiler, çocuklar ve mesleki eğitim almamış kişileri, mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 2009 yılında 500 TL ceza uygulanacak.

Agır ve Tehlikeli Işlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ TIKLAYIN