ANA SAYFAYA DÖN

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL

STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

(6/4/2007 – 26485 s.R.G.)

Amaç

            MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin  6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

 

            Uyumlaştırılmış ulusal standartlar

            MADDE 2 - (1) Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir:

 

SIRA NO  TS EN   NO/ADI

1-TS EN 132

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

2-TS EN 133

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Sınıflandırma

3-TE EN 134

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Bileşenlerin Adlandırılması

4-TS EN 135

Solunumla İlgili Cihazlar-Eş Değer Terimler Listesi

5-TS EN 136

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler İşaretleme

6-TS EN 137

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı Özellikler, Deney İşaretleme

7-TS EN 138

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

8-TS EN 140

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

9-TS EN 142

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Ağızlık Tertibatları-Kurallar, Deneyler, İşaretleme

10-TS EN 143

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

11-TS EN 143/A1

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

 

 

12-TS EN 144-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

13-TS EN 144-1/A2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

14-TS EN 144-2

Koruyucu Teneffüs Cihazları-Gaz Silindir Vanaları-Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları

15-TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

16-TS EN 145

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

17-TS EN 148-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1: Standart Vida Dişli Bağlantı

18-TS EN 148-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2: Merkez Vida Dişli Bağlantı

 

19-TS EN 148-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3:M 45x3 Vida Başlı Bağlantı

20-TS EN 149

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

21-TS EN 165

Göz Koruyucuları-Kişisel-Terimler

22-TS EN 167

Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

23-TS EN 169

Kişisel Göz Koruması-Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

24-TS EN 170

Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler- Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

25-TS EN 172

Kişisel Göz Koruması-Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler-Sanayide Kullanım İçin

26-TS EN 174

Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

27-TS EN 208

Kişisel Göz Koruması-Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

28-TS EN 208:2001/A1

Kişisel Göz Koruması-Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

 

29-TS EN 250

Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

30-TS EN 250/A1

Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

31-TS EN 269

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

32-TS EN 340

Koruyucu Giyecekler-Genel Özellikler

33-TS EN 341

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-İndirme Cihazları

34-TS EN 342

Koruyucu Giyecekler-Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

35-TS EN 343

Koruyucu Giyecekler – Yağmura Karşı Koruma

36-TS EN 348

Koruyucu Elbise-Deney Metodu;Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini

37-TS EN 348/AC

Koruyucu Elbise-Deney Metodu;Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini

 

38-TS EN 52-1

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar

39-TS EN 352-2

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 2: Kulak Tıkaçları

40-TS EN 352-3

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3: Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

41-TS EN 352-4

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

42-TS EN 352-4/A1

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

43-TS EN 352-5

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

44-TS EN 352-6

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları

45-TS EN 352-7

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları

46-TS EN 353-1

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm1: Rijit Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

47-TS EN 353-2

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

48-TS EN 354

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Bağlama Tertibatı

49-TS EN 355

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Enerji Absorplayıcılar

50-TS EN 358

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

51-TS EN 360

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

52-TS EN 361

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri

53-TS EN 362

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Bağlayıcılar

54-TS EN 363

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Düşme Önleyici Sistem

55-TS EN 364

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

56-TS EN 365

Yüksekten  Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kullanma Talimatı, Bakım Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

57-TS EN 367

Korucu Elbise-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu

58-TS EN 367/AC

Koruyucu Elbise- Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu

59

 

 -TS EN 373

Koruyucu Giyecekler-Ergimiş Metal Parçalarına Karşı Malzemelerin Direncinin

Değerlendirilmesi

 60

 

 -TS EN 374-1

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

 61

 

 -TS EN 374-2

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini

 62

 

 -TS EN 374-3

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

 

 63

 

 -TS EN 374-3/AC

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

 64

 -TS EN 379

Kişisel Göz Koruması - Otomatik Kaynak Filtreleri

 65

 

 -TS EN 381-1

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 1: Zincirli

Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

 66

 

 -TS EN 381-2

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 2: Bacak

Koruyucuları İçin Deney Metotları

 67

 

 -TS EN 381-3

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 3: Koruyucu

Botlar İçin Deney Metotları

 68

 

 -TS EN 381-4

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 4: Zincirli

Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları

 69

 

 -TS EN 381-5

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 5: Bacak

Koruyucular İçin Özellikler

 70

 

 -TS EN 381-7

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 7: Zincirli

Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

 71

 

 -TS EN 381-8

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 8: Zincirli

Testere Koruyucu Tozlukları - Deney Metotları

 72

 

 -TS EN 381-9

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 9: Zincirli

Testere Koruyucu Tozlukları – Özellikler

 73

 

 -TS EN 381-10

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu

 74

 

 -TS EN 381-11

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

 75

 -TS EN 388

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

76

 

 

 -TS EN 402

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi Veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış için - Kurallar, Deneyler, işaretleme

 77

 

 -TS EN 403

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendini Kurtarma için - Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 78

 

 -TS EN 404

Ferdi Kurtarma için Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Karbonmonoksitten

Korunmak İçin Ağız Parçası Tertibatlı ve Filtreli Ferdi Kurtarıcı

 79

 

 -TS EN 405

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gazlara ve Partiküllere Karşı

Koruyucu Valf1i Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deney ve İşaretleme

 80

 -TS EN 407

Koruyucu Eldivenler - Isıl Tesirlerine (Isı ve/veya ateşe) Karşı

 81

 -TS EN 420

Koruyucu Eldivenler - Genel Özellikler ve Deney Metotları

 82

 -TS EN 421

Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

 83

 

 -TS EN 458

İşitme Koruyucuları-Seçimi, Kullanımı, Korunması ve Bakımı için Tavsiyeler-

Kılavuz

 84

 

 -TS EN 463

Koruyucu Giyecekler Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma - Deney Metodu: Bir Sıvı

Hüzmesiyle (Jetiyle) Penetrasyona Direncin Tayini (Jet Deneyi)

 85

 

 

 -TS EN 464

Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin

(Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin

Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

 86

 

 -TS EN 468

Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Kullanılan-Deney Metodu:

Püskürtme ile Nüfuziyet Direncinin Tayini (Püskürtme Deneyi)

 87

 

 -TS EN 469

İtfaiyeciler için Koruyucu Elbiseler- Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Elbiselerin Özellikleri ve Deney Metotları

 88

 -TS EN 469/ AC

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler - Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Dair Performans Kuralları

 89

 

 -TS EN 470-1

Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1:

Genel Özellikler

 90

 

 -TS EN 470-1/A1

Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1:

Genel Özellikler Tadil 1

 91

 

 -TS EN 471

Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek - Deney

Metotları ve Özellikler

 92

 

 -TS EN 510

Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde

Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

 93

 -TS EN 511

Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

 94

 -TS EN 530

Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

 95

 

 -TS EN 531

Koruyucu Giyecekler-ısıya Maruz Kalan Endüstri Çalışanları İçin (İtfaiyeci ve

Kaynakçı Elbiseleri Hariç)

 96

 -TS EN 531/A1

Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz Kalan Çalışanlar İçin Tadil 1

 97

 

 -TS EN 533

Koruyucu Giyecekler-ısıya ve Aleve Karşı Koruma-Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler ve Malzeme Donanımları

 98

 -TS EN 659

Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

 99

 -TS EN 564

Dağcılık Teçhizatı - Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 100

 -TS EN 565

Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 101

 -TS EN 566

Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 102

 -TS EN 567

Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 103

 -TS EN 568

Dağcılık Teçhizatı-Buz Ankrajları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 104

 -TS EN 569

Dağcılık Teçhizatı- Kancalar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 105

 

 -TS EN 702

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Deney Metodu: Koruyucu Giyecek veya Malzemelerinde Temas Isısı Geçişinin Tayini

 106

 -TS EN 795

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

 107

 -TS EN 795/A1

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler Tadil 1

 108

 -TS EN 812

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

 109

 -TS EN 813

Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım-Oturma Kuşağı

 110

 -TS EN 863

Koruyucu Elbiseler-Mekanik Özellikler-Vurup Delmeye Karşı Dayanım Deneyi

 111

 

 -TS EN 892

Dağcılık Teçhizatı - Dinamik Dağcılık Halatları - Güvenlik Kuralları ve Deney

Metotları

 112

 -TS EN 893

Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 113

 

 

 

 -TS EN 943-1

Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dahil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal

Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Kimyasal Maddelere Karşı

Havalandırmalı ve Havalandırmasız "Gaz Sızdırmaz (Tip 1) ve "Gaz Sızdırmaz

Olmayan" (Tip 2) Koruyucu Elbiseler

 

 114

 

 

 -TS EN 943-2

Sıvı Aerosol ve Katı Parçacıklar İhtiva Eden Sıvı ve Gaz Kimyasallara Karşı

Koruyucu Giysi-Kısım 2: Acil Müdahale Takımları İçin Kimyasal Koruyucu Giysiler "Gaz-Koruyumlu" İçin Performans Gereklilikleri

 115

 

 -TS EN 958

Dağcılık Teçhizatı- Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri-

Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 116

 -TS EN 960

Kafa Kalıpları - Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

 117

 -TS EN 966

Hava Sporları İçin Başlıklar

 118

 -TS EN 966/A1

Hava Sporları İçin Başlıklar Tadil1

 119

 -TS EN 966/ A2

Hava Sporları İçin Başlıklar

 120

 

 

 -TS EN 1073-2

Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler ve Deney Metotları

 121

 -TS EN 1077

Koruyucu Başlık (Kasklar)-Alp Tipi Kayakçılar İçin

 122

 -TS EN 1078

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

 123

 -TS EN 1078/Al

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

 124

 -TS EN 1080

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

 125

 -TS EN 1080/A2

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

 126

 

 -TS EN 1082-1

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

 127

 

 

 -TS EN 1082-2

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

 128

 

 

 -TS EN 1082-3

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi

 129

 

 -TS EN 1095

Gezi Teknelerinde Kullanım İçin Güverte Emniyet Kemeri ve Emniyet Halatı -

Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 130

 

 -TS EN 1146

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar -Bir Başlıkla Birlikte Kullanılan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Aparatı - Kurallar, Deney, İşaretleme

 

 131

 

 -TS EN 1149-2

Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)

 132

 

 -TS EN 1149-3

Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 3: Yük Zayıflamasını

Ölçme İçin Deney Metodu

 133

 

 -TS EN 1149-1

Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)

 134

 

 -TS EN 1150

Koruyucu Giyecekler – Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler - Deney Metotları ve Özellikler

 135

 -TS EN 1384

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

 136

 -TS EN 1384/Al

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan Tadil 1

 137

 -TS EN 1385

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

 138

 -TS EN 1385/A1

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

 139

 

 -TS EN 1486

Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin Özellikler ve

Deney Metotları

 140

 

 -TS EN 1621-1

Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1:

Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

 141

 

 -TS EN 1621-2

Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2:

Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları

 142

 

 -TS EN 1731

Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları- Mekanik Tehlikelere ve/veya Isıya Karşı

Endüstriyel ve Endüstriyel Olmayan Kullanım İçin

 143

 

 -TS EN 1809

Dalma Aksesuarları - Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler - Fonksiyonel

Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 144

 

 

 -TS EN 1827

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gaz ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

 145

 

 -TS EN 1836

Kişisel Göz Koruması-Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler

 146

 

 -TS EN 1836/AC

Kişisel Göz Koruması-Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler

 147

 -TS EN 1868

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım - Eşdeğer Terimler Listesi

 148

 -TS EN 1891

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

 149

 -TS EN 1938

Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

 150

 -TS 2429 EN 397

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

 151

 -TS 2429 EN 397/A1

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)Tadil1

 152

 

 -TS EN ISO 4869-2

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

 153

 

 -TS EN ISO 4869-4

Akustik - İşitme Koruyucuları - Bölüm 4: Sese Bağlı Seviye İçin Efektif Ses Basınç Seviyelerinin Ölçümleri - Düzeltici Kulaklıklar

 154

 -TS 5558 EN 168

Kişisel Göz Koruması - Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

 155

 

 -TS 5559 EN 207 (2. Baskı)

Kişisel Göz Koruması - Lazer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lazer Göz Koruyucuları)

 156

 -TS 5560 EN 166

Kişisel Göz Koruması – Özellikler

 157

 

 -TS EN ISO 6529

Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Koruyucu Giyecek

Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Nüfuziyetine Direncinin Tayini

 158

 

 -TS EN ISO 6530

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Malzemelerin

Sıvılarla Nüfuziyete Karşı Direnci İçin Deney Metodu

 159

 

 -TS 6860 EN 175

Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

 160

 

 

 -TS EN ISO 6942

Koruyucu Giyecekler - Isı ve Yangına Karşı Koruma - Deney Metodu: Işıma

Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme

Birleşimlerinin Değerlendirilmesi

 161

 

 -TS 8435 EN 171

Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye

Edilen Kullanım

 162

 

 

 -TS 8504 EN 1073-1

Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

 163

 -TS 10224 EN 443

İtfaiye Teşkilatı Teçhizatı- Koruyucu Başlıklar

 164

 -TS EN ISO 10256

Buz Hokeyinde Kullanılan Baş ve Yüz Koruyucular

 

 165

 

 -TS EN ISO 10819

Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

 166

 

 

 -TS EN 12083

Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

 167

 -TS EN 12270

Dağcılık Teçhizatı - Takozlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 168

 -TS EN 12275

Dağcılık Teçhizatı - Bağlantı Halkaları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 169

 -TS EN 12276 Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme Ankrajları - Güvenlik Kuralları ve

Deney Metotları

 170

 -TS EN 12276/AC

Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme Ankrajları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 171

 -TS EN 12277

Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 172

 -TS EN 12278

Dağcılık Teçhizatı - Makara1ar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 173

 

 -TS EN ISO 12402-10

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 10: Kişisel Yüzdürme Cihazları ve Diğer İlgili Cihazların Seçimi ve Kullanımı

 174

 

 -TS EN ISO 12402-8

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 8: Donanımlar- Güvenlik Gerekleri ve Deney

Yöntemleri

 175

 

 -TS EN ISO 12402-2

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275-

Güvenlik Gerekleri

 176

 

 -TS EN ISO 12402-3

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150-

Güvenlik Gerekleri

 177

 

 -TS EN ISO 12402-4

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100-

Güvenlik Gerekleri

 178

 

 -TS EN ISO 12402-5

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 5: Yüzdürme Yardımcıları Seviye 50-Güvenlik Gerekleri

 179

 

 -TS EN ISO 12402-6

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Yüzdürme

Yardımcıları - Güvenlik Gerekleri ve İlave Deney Yöntemleri

 180

 -TS EN ISO 12402-9

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 9: Deney Yöntemleri

 181

 -TS EN 12477

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

 182

 -TS EN 12477/A1

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

 183

 -TS EN 12492

Dağcılık Teçhizatı - Dağcılar İçin Başlıklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 184

 

 -TS EN 12492/A1

Dağcılık Teçhizatı - Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 185

 

 -TS EN 12568

Ayak ve Bacak Koruyucuları- Ayakkabı Burnu ve Metal Nüfuz Etmeye Dirençli

Takviyeler- Özellikler ve Deney Metotları

 186

 

 -TS EN 12628

Dalma Aksesuarları- Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihaz -Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 187

 

 -TS EN 12841

Kişisel Düşmeden Koruyucu Donanım- Halat Girişli Sistemler- Halat Düzeltme

Cihazları

 188

 

 -TS EN 12941

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve işaretleme

 189

 

 -TS EN 12941/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar - Özellikler, Deney ve İşaretleme

 190

 

 

 -TS EN 12942

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya

Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve

İşaretleme

 191

 

 

 -TS EN 12942/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya

Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve

İşaretleme

 192

 

 

 -TS EN 13034

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Performansı Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 ve Tip PB [6] Donanım)

 193

 

 -TS EN 13061

Koruyucu Giyecekler - Futbolcular İçin Tekmelikler - Özellikler ve Deney

Metotları

 194

 -TS EN 13087-1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

 195

 -TS EN 13087-2

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları - Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

 196

 -TS EN 13087-3

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç

 197

 -TS EN 13087-4

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinliği

 198

 -TS EN 13087-5

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayanımı

 199

 -TS EN 13087-6

Koruyucu Kask1ar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı

 200

 -TS EN 13087-7

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

 201

 -TS EN 13087-8

Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

 202

 -TS EN 13087-8/A1

Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

 203

 

 -TS EN 13087-10

Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 10: lsıma Yoluyla Yayılan Isıya

Direnç

 204

 

 -TS EN 13138-1

Yüzme Kursu İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar - Bölüm l: Yüzmeye Yardımcı, Giyilen Donanımlar İçin Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 205

 

 -TS EN 13158

Koruyucu Giyecekler- At Binicileri İçin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz

Koruyucuları- Kurallar ve Deney Metotları

 206

 -TS EN 13178

Kişisel Göz Koruması - Kar Aracı Kullanıcıları İçin Göz Koruyucuları

 207

 

 -TS EN 13274-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 1: İçe Doğru Sızıntı ve İçe Doğru Toplam Sızıntının Tayini

 208

 

 -TS EN 13274-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 2: Uygulama ile İlgili Performans Deneyleri

 209

-TS EN 13274-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları- Bölüm 3: Solunum

Direncinin Tayini

 210

 -TS EN 13274-4

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 4: Alev Deneyleri

 211

 -TS EN 13274-5

Solunumlu İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 5: İklim Şartları

 212

 

 -TS EN 13274-6

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan

Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

 213

 

 -TS EN 13274-7

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

 214

 

 -TS EN 13274-8

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları- Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanma Deneyi

 215

 

 -TS EN 13277-1

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney

Metotları

 216

 

 -TS EN 13277-2

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön Kol

Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

 217-TS EN 13277-3

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave

Özellikler ve Deney Metotları

 218

 

 -TS EN 13277-4

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave

Özellikler ve Deney Metotları

 219

 

 -TS EN 13277-5

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım - Bölüm 5: Genital ve Karın Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

 220

 

 -TS EN 13277-6

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım - Bölüm 6: Kadınlarda Göğüs Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

 221

 -TS EN 13287

Kişisel Koruyucu Donanım - Ayakkabılar - Kayma Direnci İçin Deney Metodu

 222

 -TS EN 13356

Amatör Kullanım İçin Görünebilirlik Aksasurları Özellikler ve Deney Metotları

 223

 -TS EN 13484

Buz Kızağı Kullanıcıları İçin Kasklar

 224

 

 

 -TS EN 13546

Koruyucu Giyecekler-Saha Hokeyi Kalecileri İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak,

Ayak ve Genital Koruyucular ve Saha Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-Kuralları ve Deney Metotları

 225

 

 -TS EN 13567

Koruyucu Giyecekler-Eskrim Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak,

Genital ve Yüz Koruyucular-Kurallar ve Deney Metotları

 226

 

 -TS EN 13594

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Eldivenler-Kurallar ve Deney

Metotları

 227

 

 -TS EN 13595-1

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 1: Genel Kurallar

 228

 

 

 -TS EN 13595-2

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 2: Darbe İle Aşınmaya Karşı Direncin Tayini İçin Deney Metodu

 229

 

 

 -TS EN 13595-3

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 3: Patlama Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

 230

 

 

 -TS EN 13595-4

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 4: Darbe Altında Kesme Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

 231

 

 -TS EN 13634

Koruyucu Ayakkabı - Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin - Özellikler ve Deney Metotları

 232

 -TS EN 13781

Kar Aracı ve Kar Kızağı Sürücü ve Yolcuları İçin Koruyucu Kasklar

 233

 

 -TS EN 13794

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 234

 -TS EN 13819-1

Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi - Açık Deniz Yapıları - Bölüm 1: Genel Özellikler

 235

 -TS EN 13819-2

Akustik - İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 2: Akustik Deney Metotları

236-TS EN 13832-1

Kimyasallar Karşı Koruyucu Ayakkabılar - Bölüm 1: Tanımlar ve Deney

Yöntemleri

237-TS EN 13832-2

Kimyasallar Karşı Koruyucu Ayakkabılar - Bölüm 2: Laboratuar Şartlarında

Dayanımlı Ayakkabılar İçin Gerekler

238

 

 -TS EN 13832-3

Kimyasallar Karşı Koruyucu Ayakkabılar - Bölüm 3: Laboratuar Şartlarında Yüksek Dayanımlı Ayakkabılar İçin Gerekler

239

 

 

 -TS EN ISO 13982-2

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2: Küçük Parçacık Aerosollerinin Giyecek Takımlarında İçeriye Doğru Sızıntısının Tayini İçin Deney Metodu

 240

 

 -TS EN 13911

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler -Yangın Başlıkları İçin Özellikler ve Deney

Metotları

 241

 

 -TS EN 13949

Solunumla İlgili Donanım - Basınçlı Nitroks ve Oksijenle Kullanım için Kendi

Kendine Yeterli Açık Devre DaIma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

 242

 

 

 -TS EN ISO 13982-1

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri için Performans Kuralları

 243

 

 -TS EN ISO 13995

Koruyucu Giyecekler - Mekanik Özellikler - Malzemelerin Delinmeye ve Dinamik Yırtılmaya Karşı Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

 244

 

 -TS EN ISO 13997

Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye

Direncin Tayini

 245

 

 -TS EN ISO 13998

Koruyucu Giyecekler - Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler,

Pantolonlar ve Yelekler

 246

 

 -TS EN 14021

Sürücülerini Taş ve Mıcıra Karşı Korumaya Uygun Yol Dışı Motosiklet Yarışları İçin Taş Siperleri

 247

 -TS EN 14052

Sanayide Kullanılan Yüksek Performanslı Baş Koruyucuları

 248

 -TS EN 14058

Koruyucu Giyecekler - Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giyecek Parçaları

 249

 

 -TS EN 14120

Koruyucu Giyecekler - Paten Sporu Donanımı Kullanıcıları İçin Bilek, Avuç İçi, Diz ve Dirsek Koruyucuları - Özellikler ve Deney Metotları

 250

 

 -TS EN 14126

Koruyucu Giyecekler - Enfektif Ajanlara Karşı Koruyucu Giyecekler İçin

Performans Kuralları ve Deney Metotları

 251

 -TS EN 14143

Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumalı Dalma Aparatı

 252

 -TS EN 14225-1

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 1: Islak Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları

 253

 -TS EN 14225-2

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 2: Kuru Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları

 254

 

 -TS EN 14225-3

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 3: Faal Olarak Isıtılan veya Soğutulan Elbiseler

(Sistemler) - Kurallar ve Deney Metotları

 255

 

 -TS EN 14225-4

Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 4: Tek Ortam Elbiseleri (ADS) - İnsan Faktörleri -Kurallar ve Deney Metotları

 256

 

 

 -TS EN 14325

Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Koruyucu Giyecek

Malzemelerinin, Dikiş ve Birleşim Yerlerinin ve Takımlarının Deney Metotları ve Performans Sınıflandırması

 257

 

 -TS EN 14328

Koruyucu Giyecekler - Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma

Sağlayan Eldivenler ve Kolluklar - Kurallar ve Deney Metotları

 258

 

 -TS EN 14360

Yağmura Karşı Koruyucu Giyecekler - Hazır Haldeki Giyecek Parçaları İçin Deney Metodu - Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler

 259

 

 -TS EN 14387

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler -Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

 260

 -TS EN 14404

Kişisel Koruyucu Donanım - Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular

 261

 

 

 -TS EN 14435

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere

Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 262

 

 

 -TS EN 14458

Kişisel Göz Donanımı - İtfaiyecilerin Kullanımı İçin Yüz Siperleri ve Göz

Siperleri, İtfaiyeciler, Ambulans ve Acil Servislerde Kullanılan Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Güvenlik Kaskları

 263

 

 -TS EN ISO 14460

Otomobil Yarışçıları için Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma -

Performans Kuralları ve Deney Metotları

 

 264

 

 -TS EN ISO 14460/Al+Tl

Otomobil Yarışçıları için Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma-

Performans Kuralları ve Deney Metotları Tadil 1

 265

 

 

 

 -TS EN 14529

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Kaçış Amaçları için Pozitif Basınçlı

Akciğerle Kumanda Edilen Bir Talep Vanası İçerecek Şekilde Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 266

 -TS EN 14572

Binicilikle İlgili Faaliyetler İçin Yüksek Performanslı Kasklar

 267

 

 -TS EN 14593-1

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 1: Tam Yüz Maskeli Aparatus - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 268

 

 

 -TS EN 14593-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum

Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler,

İşaretleme

 269

 

 

 -TS EN 14593-2/AC

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 270

 

 -TS EN 14594

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 271

 

 -TS EN 14594/AC

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum

Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 272

 

 

 -TS EN 14605

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Sadece Vücut Parçalarına

Koruma Sağlayan Unsurlar Dahil Sıvı Sızdırmaz (Tip 3) veya Sprey Sızdırmaz (Tip 4) Bağlantıları Olan Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip PB [3] ve Tip PB [4])

 273

 

 -TS EN 14786

Koruyucu Giysi- Püsküren Sıvı Kimyasallar, Emülsiyonlar ve Yayılmaların Geçirim Dayanımın Tanımlanması - Püskürteç Deneyi

 274

 

 -TS EN ISO 14877

Tanecikli Aşındırıcılar Kullanılarak Yapılan Aşındırıcı Püskürtme İçin Koruyucu

Giyecek

 275

 

 -TS EN ISO 15025

Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

 276

 -TS EN ISO 15027-1

Su Altı Elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli Giyilen Elbiseler, Güvenlik Dahil Kurallar

 277

 -TS EN ISO 15027-2

Su Altı Elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma Elbiseleri, Güvenlik Dahil Kurallar

 278

 -TS EN ISO 15027-3

Su Altı Elbiseleri - Bölüm 3: Deney Metotları

 279

 -TS EN 15090

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Ayakkabı

 280

 -TS EN ISO 15831

Giyecekler - Fizyolojik Etkiler - Isı Manken Aracılığıyla Isı Yalıtımın Ölçülmesi

 281

 -TS EN ISO 17249

Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

 282

 -TS EN ISO 20344+ AC

Kişisel Koruyucu Donanım -Ayakkabılar İçin Deney Metotları

 283

 -TS EN ISO 20345

Kişisel Koruyucu Donanım -Güvenlik Ayakkabıları

 284

 -TS EN ISO 20346

Kişisel Koruyucu Donanım -Koruyucu Ayakkabılar

 285

 -TS EN ISO 20347

Kişisel Koruyucu Donanım -Profesyonel Amaçlı Ayakkabılar Bulunduğu

 286

 

 -TS EN 24869-1

Akustik - Kulak Koruyucuları - Bölüm 1: Ses Yalıtımının Ölçülmesi İçin Sübjektif Bir Metot

 287

 

 

 -TS EN 24869-3

Akustik -İşitme Koruyucuları - Bölüm 3: Kalite Muayenesi için Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot

 288

 -TS EN 50286

Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

 289

 -TS EN 50321

Düşük Gerilimli Tesisatlarda Çalışmak İçin Elektriksel Yalıtımlı Ayakkabılar

 290

 -TS EN 50365

Alçak Gerilim Tesislerinde Kulanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

 291

 -TS EN 60743

Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler

 292

 

 -TS EN 60895

Gerilim Altında Çalışma - 800 Kv A.A. ve + 600 Kv. d.a.'ya Kadar Olan Anma

Gerilimlerinde Kullanılan İletken Elbise

 293

 -TS EN 60903

Eldivenler - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma

 294

 -TS EN 60984

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

 295

 -TS EN 60984/A1

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

 296

 -TS EN 60984/A11

Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

 

Yürürlükten kaldırma

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ ile 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

E S K İ  iptal edilen

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ

UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ[1]

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmi Gazete: 04.05.2004/25452

 Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı,17/01/2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesi ile 09/02/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin  6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar

Madde 2- Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili olan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir:

SIRA NO:    TS EN NO/ADI 

1                TS EN 132

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

2                TS EN 134

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Bileşenlerin Adlandırılması

3                TS EN 135

                  Solunumla İlgili Cihazlar-Eş Değer Terimler Listesi

4                TS EN 136

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler,

                  Deneyler, İşaretleme

5                TS EN 137

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Açık

                  Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı Özellikler, Deney İşaretleme

6                TS EN 138

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz

                  Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum  

                  Cihazları- Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

7                TS EN 139

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Maske   

                  veya Bir Ağızlıkla Kullanım İçin Basınçlı Hava Hatlı Solunum Cihazı-

                  Özellikler, Deney, İşaretleme

8                TS EN 140

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

9                TS EN 142

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Ağızlık Donanımı- Özellikler, Deney ve İşaretleme

10              TS EN 143

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve   İşaretleme

11              TS EN 144-2

Koruyucu Teneffüs Cihazları-Gaz Silindir Vanaları -  Bölüm 2: Çıkış    Bağlantıları 

12              TS EN 145

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre

Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip- Özellikler, Deneyler, İşaretleme

13              TS EN 148-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida    Dişleri-Bölüm 1: Standart Vida Dişli Bağlantı

14              TS EN 148-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida    Dişleri-Bölüm 3: M 45x3 Vida Dişli Bağlantı

15              TS EN 148-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida    Dişleri-Bölüm 2: Merkez Vida Dişli Bağlantı

16              TS EN 167

Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

17              TS EN 169

                  Kişisel Göz Koruması-Kaynak ve Benzer Teknikler İçin Filtreler –

Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

18              TS EN 170

                  Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve

Tavsiye Edilen Kullanım

19              TS EN 172

                  Kişisel Göz Koruması-Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler-

Sanayide Kullanım İçin

20              TS EN 174

 Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

21              TS EN 208

                  Kişisel Göz Koruması-Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun

Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

22              TS EN 269

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan,

                  Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum

Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

23              TS EN 270

                  Solunumda Kullanılan Koruyucu Cihazlar-Bir Başlıkla Birlikte Basınçlı

Hava Hatlı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

24              TS EN 271

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Hava Hattı veya Güç  Destekli Temiz Hava Hortumu Bulunan Başlıklı Solunum Cihazları- Aşındırıcı İle Parlatma İşlerinde Koruyucu Olarak Kullanılan-Kurallar,  Deney,  İşaretleme

25              TS EN 340

Koruyucu Giyecekler-Genel Özellikler

26              TS EN 341

                  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-İndirme Cihazları

 

27              TS EN 344-1

                  Emniyet, Koruyucu ve İş Ayakkabıları-Profesyonel Amaçlı-Bölüm 1:

Özellikler ve Deney Metotları

28              TS EN 344-2

                  Emniyet, Koruyucu ve İş Ayakkabıları-Profesyonel Amaçlı- Bölüm 2:

İlave Özellikler ve Deney Metotları

29              TS EN 345-1

Emniyet Ayakkabıları-Profesyonel Amaçlı-Bölüm 1: Özellikler

30              TS EN 345-2

Emniyet Ayakkabıları-Profesyonel Amaçlı- Bölüm 2: İlave Özellikler

31              TS EN 346-1

Koruyucu Ayakkabılar-Profesyonel Amaçlı-Bölüm 1: Özellikler

32              TS EN 346-2

Koruyucu Ayakkabılar-Profesyonel Amaçlı-Bölüm 2: İlave Özellikler

33              TS EN 347-1

İş Ayakkabıları-Profesyonel Amaçlı-Bölüm 1: Özellikler

34              TS EN 347-2

İş Ayakkabıları-Profesyonel Amaçlı-Bölüm 2: İlave Özellikler

35              TS EN 348

Koruyucu Elbise-deney Metodu; Ergimiş Metal Parçalarının  Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini

36              TS EN 352-2

                  İşitme Koruyucuları-Emniyet Özellikleri ve Deneyler- Kısım 2-

                  Kulak Tıkaçları

37              TS EN 352-1

                  İşitme Koruyucuları-Emniyet Kuralları ve Deneyler-Kısım 1:

Kulak Koruyucuları

38              TS EN 352-3

                  İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3: Endüstriyel Güvenlik

Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

39              TS EN 358

                  Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini

                  Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma        

Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

40              TS EN 362

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Bağlayıcılar

41              TS EN 364

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat- Deney Metotları

42              TS EN 365

Personel Koruyucu Teçhizat-Yüksekten Düşmeye Karşı-Kullanma Talimatları ve İşaretlemeye Ait Genel Özellikler

43              TS EN 367

Koruyucu elbise-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı

                  Geçişinin Tayini Metodu

44              TS EN 369

Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Deney Metodu: Malzemelerin Sıvı Geçirgenliğine Karşı Direnci

45              TS EN 371

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Düşük Kaynama Noktalı Organik

Bileşiklere Karşı AX Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

46              TS EN 372

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Özel İsimli Bileşiklere Karşı SX Gaz

Süzgeçleri (Filtreleri) ve Birleşik Süzgeçler-Kurallar, Deneyler ve İşaretleme

47              TS EN 373

                  Koruyucu Giyecekler-Ergimiş Metal Parçalarına Karşı Malzemelerin

Direncinin Değerlendirilmesi

48              TS EN 374-1

                  Koruyucu Eldivenler-Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı-

Bölüm 1: Terimler ve Performans Özellikleri

49              TS EN 374-2

                  Koruyucu Eldivenler-Kimyasal Maddelere ve Mikroorganizmalara Karşı-

Bölüm 2: Penetrasyon Direncin Tayini

50              TS EN 374-3

                  Koruyucu Eldivenler-Kimyasal Maddelere ve Mikroorganizmalara Karşı-

Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

51              TS EN 379

                  Ayarlanabilir Işık Geçirgenliği ve Çift Işık Geçirgenliğine Sahip Kaynak

Filtreleri İçin Şartname

52              TS EN 381-1

                  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 1:

Zincirli Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

53              TS EN 381-2

                  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 2:

Bacak Koruyucuları İçin Deney Metotları

54              TS EN 381-3

                  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 3:

Koruyucu Botlar İçin Deney Metotları

55              TS EN 381-5

                  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 5:

Bacak Koruyucular İçin Özellikler

56              TS EN 381-9

                  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 9:

Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları-Özellikler

57              TS EN 381-8

                  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 8:

Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları-Deney Metotları

58              TS EN 393

Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme Teçhizatı-Şahsi Yüzdürme Teçhizatı-50 N

59              TS EN 394

Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme Teşkilatı-Ek Malzemeler

60              TS EN 395

Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme Teçhizatı-Can Yelekleri 100 N

61              TS EN 396

Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme Teçhizatı-Can Yeleği-150 N

62              TS EN 399

Can Yeleği ve Şahsi Yüzdürme Teçhizatı-Can Yeleği- 275 N

63              TS EN 402

                  Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar-Kaçış İçin Kendi Kendine Yeterli,

                  Açık Devreli Basınçlı Hava Solunum Cihazı, Tam Yüz Maskeli ve

Ağızlık Donanımlı, Özellikler Deney ve İşaretleme

64              TS EN 403

                  Ferdi Kurtarma İçin Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Yangından

                  Kendini Kurtarmak İçin Başlıklı Süzgeç Cihazları, Özellikler, Deneyler,

İşaretleme

65              TS EN 404

                  Ferdi Kurtarma İçin Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Filtreli Ferdi

Kurtarıcı-Özellikler, Deney İşaretleme

66              TS EN 421

                  Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya

Karşı

67              TS EN 458

                  İşitme Koruyucuları-Seçimi, Kullanımı, Korunması ve Bakımı İçin

Tavsiyeler-Kılavuz

68              TS EN 463

                  Koruyucu Giyecekler Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma-Deney Metodu:

Bir Sıvı huzmesiyle (Jetiyle) Penetrasyon Direncin Tayini (Jet Deneyi)

69              TS EN 464

                  Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım

                  İçin (Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez

Giyeceklerin Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

70              TS EN 465

                  Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Koruyucu

Giyeceğin (Tip 4 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Spreye Dayanıklı

71              TS EN 466

                  Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Giyeceğin

(Tip 3 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı Bağlantılar İle kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri

72              TS EN 467

Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Performans Özellikleri-Vücudun Bir Kısmına Kimyasal Koruma Sağlayan Giyecekler

73              TS EN 468

                  Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Kullanılan-Deney

Metodu: Püskürtme İle Nüfuziyet Direncinin Tayini (Püskürtme Deneyi)

74              TS EN 470-1

                  Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan

Bölüm 1: Genel Özellikler

75              TS EN 471

                  Uyarı Elbisesi-İyi Görülebilme Özelliğine Sahip

76              TS EN 510

                  Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu  

Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

77              TS EN 511

Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

78              TS EN 530

Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

79              TS EN 531

                  Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz Kalan Endüstri Çalışanları İçin         

İtfaiyeci ve Kaynakçı Elbiseleri Hariç)

80              TS EN 533

                  Koruyucu Giyecekler-Isıya ve Aleve Karşı Koruma-Sınırlı Alev Yayma

Özelliğine Sahip Malzemeler ve Malzeme Donanımları

81              TS EN 564

                  Dağcılık Teçhizatı, Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney

Metotları

82              TS EN 565

Dağcılık Teçhizatı-Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

83              TS EN 566

Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

84              TS EN 567

Dağcılık Teçhizatı-İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

85              TS EN 568

Dağcılık Teçhizatı-Buz Ankrajları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

86              TS EN 569

Dağcılık Teçhizatı-Kancalar-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

87              TS EN 659

Koruyucu Eldivenler-İtfaiyeciler İçin

88              TS EN 702

                  Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Deney Metodu:        

Koruyucu Giyecek veya Malzemelerinde Temas Isısı Geçişinin Tayini

89              TS EN 795

                  Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve      

Deneyler

90              TS EN 812

Endüstriyel Darbeli Kaplar

91              TS EN 813

                  Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım-

Oturma Kuşağı

92              TS EN 863

                  Koruyucu Elbiseler-Mekanik Özellikler-Vurup Delmeye Karşı Dayanım

Deneyi

93              TS EN 892

                  Dağcılık Teçhizatı-Dinamik Dağcılık Halatları-Güvenlik İle İlgili Özellikler

Ve Deney Metotları

94              TS EN 893

Dağcılık Teçhizatı-Kramponlar-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

95              TS EN 943-2

Sıvı Aerosol ve Katı Parçacıklar İhtiva Eden Sıvı ve Gaz Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Acil Müdahale Takımları İçin Kimyasal         

Koruyucu Giysiler “Gaz-Korunumlu” İçin Performans Gereklilikleri

96              TS EN 958

Dağcılık Teçhizatı-Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

97              TS EN 960

Kafa Kalıpları-Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

98              TS EN 966

Hava Sporları İçin Başlıklar

99              TS EN 967

Kafa Koruyucuları-Buz Hokeyi Oyuncuları İçin

100           TS EN 1073-2

                  Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif

                  Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin

Gereklilikler ve Deney Metotları

101           TS EN 1077

Koruyucu Başlık (Kasklar)- Alp Tipi Kayakçılar İçin

102           TS EN 1078

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

103           TS EN 1082-1

                  Koruyucu Giyecekler-Bıçak kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu

Eldivenler ve Kolluklar-Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

104           TS EN 1082-2

                  Koruyucu Giyecekler-Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu

                  Eldivenler ve Kolluklar-Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden

Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

105           TS EN 1082-3

                  Koruyucu Giyecekler-Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu

                  Eldivenler ve Kolluklar-Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin

Darbeyle Kesme Deneyi

106           TS EN 1095

                  Gezi Teknelerinde Kullanım İçin Güverte Emniyet Kemeri ve Emniyet

Halatı-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

107           TS EN 1146

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Kurtulma İçin Bir

                  Başlıkla Birlikte Kullanılan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı

                  Hava Solunum Aparatı (Başlıkla Birlikte Kullanılan Basınçlı Hava Kaçış

Aparatı)-Kurallar-Deney-İşaretleme

108           TS EN 1149-1

                  Koruyucu Giyecekler-Elektostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci

(Deney Metotları ve Kurallar)

109           TS EN 1149-2

                  Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 2: Malzemenin

                  Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey

Direnç)

110           TS EN 1150

                  Koruyucu Giyecekler-Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme

Özelliğine Sahip Giyecekler-deney Metotları ve Özellikler

111           TS EN 1384

Koruyucu Başlıklar-Binicilikte Kullanılan

112           TS EN 1385

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

113           TS EN 1486

                  Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin

Özellikler ve Deney Metotları

114           TS EN 1621-1

                  Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler-

Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

115           TS EN 1731

                  Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları-Mekanik Tehlikelere ve/veya Isıya

Karşı Endüstriyel ve Endüstriyel Olmayan Kullanım İçin

116           TS EN 1809

                  Dalma Aksesuarları-Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler- 

Fonksiyonel   Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

117           TS EN 1827

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gaz ve Parçacıklara veya  Sadece  Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

118           TS EN 1835

Koruyucu Solunum Cihazları-Sınırlı Şartlarda Kullanım İçin-İmal Edilmiş Basınçlı Hava Hatlı, Baret veya Başlığa Bağlantılı-Özellikler, Deney ve İşaretleme

119           TS EN 1836

                  Kişisel Göz Koruması-Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve

Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler

120           TS EN 1868

                  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım-Eşdeğer

Terimler Listesi

121           TS EN 1891

                  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük  

Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

122           TS EN 1938

Kişisel Göz Koruması-Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

123           TS 2429 EN 397

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

124           TS 4075 EN 368

                  Koruyucu Elbiseler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Kullanılan-Sıvı

Penetrasyonuna Malzemelerin Mukavemetinin Tayini

125           TS EN ISO 4869-2

                  Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında

Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

126           TS 5557 EN 165

Göz Koruyucuları-Kişisel-Terimler

127           TS 5559 EN 207

                  Kişisel Göz Koruması-Lazer Işınımına Karşı Göz Koruyucuları ve

Filtreleri (Lazer Göz Koruyucuları)

128           TS 5560 EN 166

Kişisel Göz Koruması-Özellikler

129           TS 6860 EN 175

Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

130           TS 6973 EN 420

Eldivenler- Genel Özellikler

131           TS 7305 EN 388

Koruyucu Eldivenler-Mekanik Risklere Karşı

132           TS 7935 EN 407

Koruyucu Eldivenler-Isı Tesirlerine (Isı ve/veya ateşe) Karşı

133           TS 8185 EN 141

                  Koruyucu Solunum Cihazları-Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler-

Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

134           TS 8504 EN 1073-1

                  Koruyucu Giyecekler-Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif

                  Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin

Kurallar ve Deney Metotları

135           TS 9936 EN 469

                  İtfaiyeciler İçin Koruyucu Elbiseler-Yangınla Mücadele İçin Koruyucu

Elbiselerin Özellikleri ve Deney Metotları

136           TS 10224 EN 443

İtfaiye Teşkilatı Teçhizatı-Koruyucu Başlıklar

137           TS EN ISO 10819

                  Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen

Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

138           TS EN 12083

Koruyucu Solunum Cihazları-Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler)-Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine

Filtreler-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

139           TS EN 12270

Dağcılık Teçhizatı-Takozlar-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

140           TS EN 12275

Dağcılık Teçhizatı-Bağlantı Halkaları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

141           TS EN 12276

Dağcılık Teçhizatı-Sürtünme Ankrajları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

142           TS EN 12277

Dağcılık Teçhizatı-Kuşaklar-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

143           TS EN 12278

                  Dağcılık Teçhizatı-Makaralar-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

144           TS EN 12419

Koruyucu Solunum Cihazları-Hafif İşlerde Kullanılan Sıkıştırılmış Hava Hatlı Solunum Cihazları-Tam Yüz Maskesi-Yarım Maske veya Çeyrek Maske-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

145           TS EN 12492

Dağcılık Techizatı-Dağcılar İçin Başlıklar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

146           TS EN 12568

Ayak ve Bacak Koruyucuları-Ayakkabı Burnu ve Metal Nüfuz Etmeye Dirençli Takviyeler-Özellikler ve Deney Metotları

147           TS EN 12628

Dalış Aksesuarları-Kombine Yüzdürme ve Kurtarma Cihazları Fonksiyonel ve Güvenlik Kuralları Deney Metotları

148           TS EN 12941

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar-Özellikler, Deney ve İşaretleme

149           TS EN 12942

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler Veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları-Özellikler, Deney ve İşaretleme

150           TS EN 13061

                  Koruyucu Giyecekler-Futbol Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-

Kuralları ve Deney Metotları

151           TS EN 13087-1

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

152           TS EN 13087-2

Koruyucu Kasklar Deney Metotları-Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

153           TS EN 13087-3

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Direnç

154           TS EN 13087-5

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayanımı

155           TS EN 13087-6

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları – Bölüm 6: Görüş Alanı

156           TS EN 13087-7

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

157           TS EN 13087-8

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

158           TS EN 13087-10

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 10: Işıma Yoluyla Yayılan Isıya Direnç

159           TS EN 13087-4

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinliği

160           TS EN 13158

Koruyucu Giyecekler-At Binicileri İçin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz Koruyucuları-Kurallar ve Deney Metotları

161           TS EN 13178

Kişisel Göz Koruması-Kar Aracı Kullanıcıları İçin Göz Koruyucuları

162           TS EN 13274-1

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 1: İçe Doğru

Sızıntı ve İçe Doğru Toplam Sızıntının Tayini

163           TS EN 13274-3

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 3: Solunum

Direncinin Tayini

164           TS EN 13274-4

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 4: Alev Deneyleri

165           TS EN 13274-5

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 5: İklim Şartları

166           TS EN 13274-6

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbondioksit Muhtevasının Tayini

167           TS EN 13274-2

                  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 2: Uygulama

İle İlgili Performans Deneyleri

168           TS EN 13277-1

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotları

169           TS EN 13277-2

                  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön  

Kol Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

170           TS EN 13277-3

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

171           TS EN 13277-4

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

172           TS EN 13277-5

                  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 5: Genital Koruyucular

ve Karın Koruyucuları İçin İlave Kurallar ve Deney Metotları

173           TS EN 13356

Amatör Kullanım İçin Görünebilirlik Aksesuarları Özellikler ve Deney Metotları

174           TS EN 13484

Kar Kızak Kullanıcıları İçin Kasklar

175           TS EN 13546

                  Koruyucu Giyecekler-Saha hokeyi Kalecileri İçin El, Kol, Göğüs, Karın,

Bacak, Ayak ve Genital Koruyucular ve Saha Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-Kuralları ve Deney Metotları

176           TS EN 13567

Koruyucu Giyecekler-Eskrim Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Genital ve Yüz Koruyucular-Kurallar ve Deney Metotları

177           TS EN 13594

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Eldivenler-Kurallar ve Deney Metotları

178           TS EN 13595-1

Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler-Ceketler, Pantolonlar, Tek Parça veya Parçalı Takımlar-Bölüm 1: Genel Kurallar

179           TS EN 13595-3

Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler-Ceketler, Pantolonlar, Tek Parça veya Parçalı Takımlar-Bölüm 4: Darbeli Kesme Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

180           TS EN 13595-4

Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler-Ceketler, Pantolonlar, Tek Parça veya Parçalı Takımlar-Bölüm 4: Darbeli Kesme Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

181           TS EN 13634

Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Ayak Giyecekleri-Kurallar ve Deney Metotları

182           TS EN 13781

Kar Araçlarının ve Uzun Kızakların Sürücüleri ve Yolcuları İçin Koruyucu Kasklar

183           TS EN ISO 13997

Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini

184           TS EN ISO 14460

Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler-Isı ve Ateşe Karşı Koruma-Performans Kuralları ve Deney Metotları

185           TS EN ISO 15027-1

Su Altı Giyecekleri-Bölüm 1: Sabit Giyilen Giyecekler, Güvenlik Dahil Kurallar

186           TS EN ISO 15027-2

Su Altı Giyecekleri-Bölüm 2: Ayrılma Giyecekleri, Güvenlik Dahil Kurallar

187           TS EN ISO 15027-3

Su Altı Giyecekleri Bölüm 3: Deney Metotları

188           TS EN 24869-1

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 1: Ses Yalıtımının Ölçülmesi İçin Subjektif Bir Metot

189           TS EN 24869-3

Akustik-İşitme Koruyucuları-Bölüm 3: Kalite Muayenesi İçin Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot

190           TS EN 50237

Eldiven ve Kolçaklar-Mekanik Korumalı- Elektriksel Amaçlar İçin

191           TS EN 50286

Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

192           TS EN 50321

Düşük Gerilimli Tesisatlarda Çalışmak İçin Elektriksel Yalıtımlı Ayakkabılar

193           TS EN 50365

Alçak Gerilim Tesislerinde Kullanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

194           TS EN 60895

Elbiseler-İletken-Anma Gerilimi 800 KV ‘a Kadar Tesislerde Gerilim Altında Çalışma İçin

195           TS EN 60903

Eldiven ve Kolçaklar-Yalıtkan Malzemeden – Gerilim Altında Çalışma İçin-Özellikler

196           TS EN 60984+A11

Manşonlar-Yalıtkan Malzemeden – Gerilimli Çalışma İçin

197           TS EN 60743

Gerilim Altında Çalışmada Kullanılan Alet ve Teçhizat İçin Terimler

(EK Resmi Gazete: 12.01.2005/25698)

198           TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Azot ve Oksijen Dalma Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

199           TS EN 250

Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

200           TS EN 270/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Bir Başlıkla Birlikte  Basınçlı Hava Hatlı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney İşaretleme Tadil 1

201           TS EN 271/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Hava Hattı veya Güç Destekli Temiz Hava Hortumu Bulunan Başlıklı Solunum Cihazları-Aşındırıcı ile Parlatma İşlerinde Koruyucu Olarak Kullanılan-Kurallar, Deney, İşaretleme Tadil 1

202           TS EN 352-5

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 5-Aktif Gürültü Azaltma Kulaklıkları

203           TS EN 352-6

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulaklıklar

204           TS EN 352-7

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 7: Seviyeye Bağımlı Kulaklıklar

205           TS EN 353-1

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 1: Rijit Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

206           TS EN 353-2

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

207           TS EN 354

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Bağlama Tertibatı

208           TS EN 355

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Enerji Absorplayıcılar

209           TS EN 360

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

210           TS EN 381-10

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin- Bölüm 10: Vücudun Üst Kısmına İlişkin Koruyucular İçin Deney Metodu

211           TS EN 381-11

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 11: Vücudun Üst Kısmına İlişkin Koruyucular İçin Kurallar

212           TS EN 405

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gazlara ve Partiküllere Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deney ve İşaretleme

213           TS EN 465/A1

Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Koruyucu Giyeceğin (Tip 4 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Spreye Dayanıklı Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri Tadil 1

214           TS EN 466-1 (TS EN 466 Numara Tadili)

Maddelere Karşı Koruma-Giyeceğin (Tip 3 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri

215           TS EN 466/A1

Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Bölüm 1: Koruyucu Giyeceğin (Tip 3 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı  Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri Tadil 1

216           TS EN 467/A1

Koruyucu Giyecekler-Sıvı kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Performans Özellikleri-Vücudun Bir Kısmına Kimyasal Koruma Sağlayan Giyecekler Tadil 1

217           TS EN 470-1/A1

Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1: Genel Özellikler Tadil 1

218           TS EN 531/A1

Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz Kalan Çalışanlar İçin Tadil 1

219           TS EN 795/A1

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler Tadil 1

220           TS EN 943-1

Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dahil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler-Bölüm 1: Kimyasal Maddelere Karşı Havalandırmalı ve Havalandırmasız "Gaz Sızdırmaz" (Tip 1) ve "Gaz Sızdırmaz Olmayan" (Tip 2) Koruyucu Elbiseler

221           TS EN 960/A1

Kafa Kalıpları-Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan Tadil 1

222           TS EN 966/A1

Hava Sporları İçin Başlıklar Tadil 1

223           TS EN 1384/A1

Koruyucu Başlıklar-Binicilikte Kullanılan Tadil 1

224           TS 2429 EN 397/A1

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler) Tadil 1

225           TS EN ISO 6942

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma- Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynağına Maruz Kaldığında Malzeme ve Malzeme Takımlarının Değerlendirilmesi

226           TS 8435 EN 17l

Kişisel Göz Koruması-Kızıl Ötesi Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

227           TS EN 13274-7

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 7: Parçacık Filtre Nüfuziyetinin Tayini

228           TS EN 13274-8

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanmanın Tayini

229           TS EN 13794

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kaçış İçin Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre solunum Aparatı-Kurallar, Deneyler, İşaretleme

230           TS EN 13819-2

İşitme Koruyucuları-Test Etme-Bölüm 2: Fiziksel Test Metotları

231           TS EN 13819-1

İşitme Koruyucuları-Test Etme-Bölüm 1: Fiziksel Test Metotları

232           TS EN 13949

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Azot ve Oksijenle Kullanılan Açık Devre Kendi Kendine Yeterli Dalma Aparatı-Kurallar, Deneyler, İşaretleme

233           TS EN ISO 13998

Koruyucu Giyecekler-Çakılarla Kesmeye ve Delmeye Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Ceketler

234           TS EN 14120

Koruyucu Giyecekler-Tekerlekli Spor Donanımı İçin Bilek, Avuç İçi, Diz ve Dirsek koruyucuları-Kurallar ve Deney Metotları

235           TS EN ISO 14460/A1+T1

Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Performans Kuralları ve Deney Metotları Tadil 1

236           TS EN ISO 14877

Granüler Aşındırıcıların Kullanıldığı Aşındırıcı Tahrip Edici İşlemler İçin Koruyucu Elbise

237           TS EN ISO 15025

Koruyucu Elbise-Isı ve Aleve Karşı Korunma-Sınırlı Alev Yayılması İçin Test Metodu

Yürürlük

Madde 3- Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ile birlikte 09/02/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 


 

[1] 12.01.2005/25698 Tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yapılan ek işlenmiştir.