T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇASGEM) KATKILARI ile HAZIRLANMIŞTIR
İŞ  SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

M E V Z U A T I


   ANAYASA ]

ADALET BAKANLIĞININ ULUSAL YARGI AĞI PROJESi (UYAP)prg.mı indirmek için

Tüm Mevzuatın Güncellenmiş, Tereddütsüz Doğru, Sürümleri


K A N U N L A R


[ T.TiCARET KANUNU] ve BORÇLAR KANUNU ]  SON TORBA YASA
 

4857 iŞ ve 5510 Genel Sağlık Sig. Kan.da DEGiSiKLiK YAPAN KANUN     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu     İŞ KANUNU     ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN      YAPI DENETiM Kanunu     MESLEKi EGiTiM Kanunu     Türk CEZA Kanunu    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Kanunu     MESLEKi YETERLİK KURUMU Kanunu    TRAFiK Kanunu

ÇSGB KANUNU ] eskiSSK KANUNU-506 ]U. HIFZISSIHHA K. ]   İŞY. AÇMA KAN. ]


YÖNETMELİKLER

 

 1. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 2. Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 3. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

 4. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 5. Asgari Ücret Yönetmeliği

 6. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

 7. Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 8. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

 9. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 10. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

 11. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

 12. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

 13. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 14. Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

 15. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 16. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 17. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 18. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 19. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

 20. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 21. Gürültü Yönetmeliği

 22. Titreşim Yönetmeliği

 23. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

 24. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 25. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

 26. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 27. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 28. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 29. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 30. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 31. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 32. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 33. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 34. Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 35. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 36. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 37. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 38. İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik YENiLENDi 04.12.2009

 39. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

 40. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

 41. İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hukuki Süreç için TIKLAYIN15.08.2009 iptal

 42. İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "iş güvenliği uzmanı"tanımı ve 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, ve 16. md.leri iptal edildi

 43. 18.07.200615.08.2009 iptal
 44. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 16.06.2004 - 07.03.2010- 27023 RG düzeltme YAPILDI

 45. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

 46. Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

 47. Konut Kapıcıları Yönetmeliği

 48. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin  Yönetmelik

 49. Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

 50. Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 51. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği 28.08.2008

 52. Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008

 53. Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 05.10.2007

 54. Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008

 55. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeligi 30.12.2008

 56. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik15.08.0927/11/2010 tarih ve 27768 S.R.G. de yayımlanan "İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" nin 22. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik EKLERİ
  DANIŞTAY ARAKARARI 16.04.2010Davacı:TTB   DANIŞTAYKARARI 16.04.2010Davacı:MakMO   DANIŞTAYKARARI 16.04.2010Davacı:MadMO

 57. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik 27.11.2010

 58. İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik 27.11.2010

 59. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  E K L E R  27.11.2010

 60. YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 61. ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (22.01.2011'deki degisiklik dahil, UYAP'tan Alinmistir. )
  ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ    E K L E R
   


TEBLİĞLER

(4857 SAYILI İŞ KANUNU)

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği YENiLENDi 25.11.2009 27/11/2010 tarih ve 27768 S.R.G. de yayımlanan "İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" nin 21. maddesi ile "İşyeri tehlike sınıfları 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi esas alınarak Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenir" demektedir.

 2. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

 3. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

 4. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

 5. Agır ve Tehlikeli işlerde Çalıştırılacak işçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ 31.05.2009-09.03.2010
 6. Agır ve Tehlikeli işlerde Çalıştırılacak işçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ 09.03.2010
 7. iSG BiRiMLERi-OrtakSGBiRiMLERi Uygulama icin Tebliğfont> 09.12.2009
 8. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 11.12.2009
  MESLEKi YETERLiLiK KURUMU'ndan Yayımlanmış Standartlar icin TIKLAYINIZ.

 


GENELGE
(
SOSYALGÜVENLİK KURUMU)

 1. (2008/108) İş Kazası ve Meslek Hastalığı  23/12/2008

 


 

TÜZÜKLER

(4857 SAYILI İŞ KANUNU - GEÇİCİ 2. MADDE)

 

 1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 2. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

 3. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 4. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük

 5. 7 Tüzük yürürlükten kalktı (28.04.2006 - 26152 tarih ve Sayılı RG)


İSG ile İLGİLİ DİĞER MEVZUAT

 

Tüzükler

 1. Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

 2. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

 

  Diger Bakanlıklardan İlgili Yönetmelikler
 

1

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ESKİ

2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3

Makina Koruyucuları Yönetmeliği

4

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  

5

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır. Yerine

“İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” (10.08.2005 / 25902 Res. Gaz.) yürürlüktedir.)

6

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

7

Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Yönetmeliği

8

İlk Yardım Yönetmeliği

9

YANGIN Yönetmeliği

10

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) PiYASASI EĞiTiM Yönetmeliği 25 Mart 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26119

11

 İnsanların kullanımı için Kullanılabilir Su Yönetmeligi

12

 Endütriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeligi

13

 Ambulans Yönetmeligi

14

 ASANSÖR Yönetmeligi 31.01.2007

15

 Çevresel Gürültü Yönetmeligi

16

 Makina Emniyeti Yönetmeligi

17

 Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeligi 26.12.2009

18

 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi 05.12.2008 - 01.04.2010

   

 


Tebliğler

 1. Güvenlik Bilgi Formları (Yönetmelik'e dönüştü-yukarda)

 

PORTÖR MUAYENESi HAKKINDA

 1. Portör Muayenesi ile ilgili Bilgiler

 


ONAYLANAN

ILO SÖZLEŞMELERİ

 

 1. İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme
 2. Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına İlişkin 11 Sayılı Sözleşme
 3. Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında14 Sayılı Sözleşme
 4. Trimci ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme
 5. Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme
 6. Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Sayılı Sözleşme - (Temel Sözleşme)
 7. Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Sayılı Sözleşme
 8. Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Sayılı Sözleşme
 9. Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Sayılı Sözleşme
 10. Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
 11. Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
 12. Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme
 13. Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını  Belirleyen 59 Sayılı Sözleşme
 14. Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
 15. Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
 16. Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
 17. Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Sözleşme
 18. Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 Uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 80 Sayılı Sözleşme
 19. Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
 20. Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 21. İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Sayılı Sözleşme
 22. Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
 23. Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik 94 Sayılı Sözleşme
 24. Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Sözleşme
 25. Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme  (1949 Tadili)
 26. Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 27. Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında 99 Sayılı Sözleşme
 28. Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme -(Temel Sözleşme)
 29. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme
 30. Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Hakkında 105 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 31. Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme
 32. Ayrımcılık (İş ve Meslek) Hakkında 111 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 33. İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Sayılı Sözleşme
 34. Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair 116 Sayılı Sözleşme
 35. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında 118 Sayılı Sözleşme
 36. Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair 119 Sayılı Sözleşme
 37. İstihdam Politikası Hakkında 122 Sayılı Sözleşme
 38. Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme
 39. Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Sözleşme
 40. Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
 41. İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
 42. İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin 135 Sayılı Sözleşme
 43. İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme) 
 44. İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme
 45. Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin 144 Sayılı Sözleşme
 46. Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
 47. Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme
 48. Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
 49. Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
 50. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
 51. Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
 52. Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Sözleşme
 53. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme
 54. Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
 55. Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
 56. Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)

- © 2009 -
Eğitim Metaryali
www.bilgin.net